شرکت تولیدی صنعتی شگفت افزار

سازنده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

کوره های مبدلی فرآیندی

کوره های صنعتی (Industrial  Furnace) یا هیتر شعله مستقیم (Direct Fired Heater) تجهیزاتی هستند که برای تامین حرارت یک فرآیند به کار می رود یا میتواند به عنوان راکتور عمل کند که حرارت را برای یک واکنش تامین می کند.

طراحی کوره ها بر حسب عمل کرد وظیفه گرمایشی، نوع سوخت و روش تامین احتراق متفاوت است.  با این حال بیشتر کوره های فرآیندی دارای ویژگی های مشترکی هستند. عمدتا دو بخش اصلی کوره های صنعتی شامل بخش تابشی و همرفت میباشد.

بخش تابشی

دربخش اول که بخش تابشی (Radiant Section) یا جعبه آتش (Fire box) نام دارد. شعله ها تیوب ها را گرم می کنند، که باعث

گرمایش مایع درونی می گردد، در این محفظه که درآن احتراق صورت می گیرد بیشتر حرارت به وسیله تابش به تیوب های اطرف آتش منتقل می شود. تیوب ها میتوانند عمودی و یا افقی قرار گیرند.بخش همرفت

بخش همرفت (Section Convection) در بالای بخش تابشی قرار دارد که برای بازیافت حرارت بیشتر خنکتر می باشد .
 در این بخش حرارت ناشی از احتراق گازها قبل از خروج از دودکش بازیافت می شود. انتقال حرارت در این بخش با انتقال جا به جایی حرارتی صورت می گیرد و برای افزایش انتقال حرارت تیوب ها فین دار شده اند.

شرکت شگفت افزار با در اختیار داشتن منابع معتبر اروپایی وآسیایی جهت تامین متریال خاص مصرفی این نوع تجهیزات و تجهیزات مشابه ) انواع:   Convection Coil , Pre heater , Heater و...(  و همچنین نیروهای متخصص و تجهیزات ساخت توانسته گام موثری در جهت تامین نیازهای مشتریان خود بردارد.