شرکت تولیدی صنعتی شگفت افزار

سازنده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تامین متریال، ساخت، نصب و راه اندازی مبدل E-36203

تامین متریال، ساخت، نصب و راه اندازی مبدل E-36203، که یکی از تجهیزات حساس و بسیار دقیق این مجموعه می باشد